En modernare förvaltningsprocess

Regeringen överlämnade den 15 november 2012 en proposition till Riksdagen innehållande flera förslag till förändringar i de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Regeringen föreslår flera åtgärder som ska göra handläggningen mer flexibel och effektiv. Arbetet med reformen ”En modernare rättegång” påbörjades 2008 för att effektivisera och modernisera rättegångsförfarandet. Handläggningen av ett mål eller ärende kräver större anpassning till det enskilda fallet och effektiviseringen avser både domstolarna själva men även för dem som berörs av en process i allmän förvaltningsdomstol. Syftet med ändringarna är att bidra till en mer modern och ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans. Därför föreslås att ett antal ytterligare måltyper inleds i förvaltningsrätten i stället för i kammarrätten. Idag är kammarrätten till exempel första insats för frågan om någon har rätt att ta del av en allmän handling, så kallade sekretessmål.

Vidare föreslås att vissa formkrav skall tas bort för att göra processen mer effektiv, enkel och bekväm för de som berörs. Därför föreslås det bland annat att kraven på att överklaganden och ansökningar ska vara personligt undertecknade samt att ombud måste ge in fullmakt till domstolen, skall tas bort. Regeringen föreslår också att det införs partiellt prövningstillstånd i kammarrätten och migrationsöverdomstolen samt att grunderna för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten förtydligas. Det föreslås även att tiden för överklagande av domstolsavgöranden i bland annat socialförsäkringsmål kortas från två månader till tre veckor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 

Vill du läsa propositionen kan du göra det här.

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar