Kan du dina skyldigheter som arbetsgivare?

Oavsett ditt företags storlek och verksamhetsområde, krävs det att ni har en arbetsmiljöpolicy. Har ditt företag mer än nio anställda är det din skyldighet enligt lag att dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet skriftligt. Detta görs bland annat genom dokumentation, upprättande av handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete består av tre delar: att undersöka, genomföra och följa upp. Det är du som arbetsgivare som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Alla anställda på arbetsplatsen skall delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och samtliga skall ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet och hur de kan förebyggas. Detta gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Av chefer och personer i arbetsledande ställning krävs det särskilda krav på kunskap och kompetens.

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera krävs det att ert företag har rutiner gällande detta. Rutinerna kan till exempel bestå av hur arbetsmiljön skall undersökas och i vilken omfattning, handlingsplaner för hur ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas, rehabilitering och hur ni skall utreda en inträffad olycka. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen och skall vid behov förbättras.

Har ditt företag mer än 24 anställda krävs det även att det finns en jämställdhetsplan upprättad. Både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen är tvingande och kan inte avtalas bort.

am juristbyrå upprättar rutinbeskrivningar och handlingsplaner inom arbetsrättsområdet. Exempel på tjänster som utförs är arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan och rekrytering. am juristbyrå ser till att du har allt som krävs för att du ska uppfylla de krav som ställs på dig som arbetsgivare.

Välkommen att läsa mer om våra juridiska tjänster för företag!

 

Diskrimineringslag (2008:567)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

 

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

1 kommentar

  1. Violet skriver:

    BRA att alla blir påminda, både de som har skyldigheter och rättigheter !

Lämna gärna en kommentar