Kan man bli uppsagd på grund av arbetsbrist och sedan ersatt med en vikarie?

Ja. Termen ”arbetsbrist” betyder i rättsliga sammanhang inte ”brist på arbete”. Den juridiska definitionen är att uppsägningsanledningen ”inte är personlig”. Med detta menas att uppsägningsanledningen är verksamhetsgrundad. Skälen kan vara såväl ekonomiska som organisatoriska.

Enligt arbetsdomstolen är det den som bedriver verksamheten som ska visa hur denne kommit fram till att verksamheten behöver förändras. Därefter ska arbetstagaren bevisa att arbetsgivarens motiv är felaktiga. Det är arbetsgivaren som avgör sitt behov av arbetskraft och på vilket vis denne vill anförskaffa sig det.

 

Läs till exempel arbetsdomstolens dom AD 1983 nr. 127

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

2 kommentarer

  1. Violet skriver:

    Det är alltid så kul att läsa vad du skriver ! Alltid lär jag mej något nytt eller får en annan syn på saker o ting ! Tack Alida.

  2. […] förändrade villkor. En sådan uppsägning handlar egentligen inte om arbetsbrist. Jag har genom tidigare inlägg på bloggen berättat om uppsägning på grund av arbetsbrist, så du vet vid det här laget att uppsägning […]

Lämna gärna en kommentar