Kompanjonavtal – grunden för ett tryggt företagande

Kompanjonavtal – grunden för ett tryggt företagande

Om du driver företag tillsammans med andra är det mycket viktigt att det finns kompanjonavtal er emellan. Kompanjonavtal är ett samlingsnamn för avtal mellan delägare, oavsett företagsform. Driver du aktiebolag reglerar aktiebolagslagen och bolagsordningen förhållandet mellan aktieägarna, men frågan om ett kompanjonavtal, som då brukar kallas aktieägaravtal, är ändå viktig att diskutera. Är det ett handelsbolag du driver är det än mer viktigt att skriva kompanjonavtal med anledning av att handelsbolagslagen inte reglerar de inbördes förhållandena i samma utsträckning som aktiebolagslagen. Driver du handelsbolag kallas kompanjonavtalet för handelsbolagsavtal. Oavsett vilket, kompanjonavtalet regelerar era inbördes förhållanden i bolaget.

Ett handelsbolag är en egen juridisk person och det är delägarna som bestämmer vem eller vilka som ska företräda bolaget och kunna ingå avtal i bolagets namn. Samtliga delägare är dock personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och detta kan inte avtalas bort. Att ha ett personligt ansvar innebär att du som bolagsman ansvarar för företagets skulder och ingångna avtal med din privata ekonomi. Det solodariska ansvaret innebär att var och en av bolagsmännen är skyldiga att betala för företagets alla skulder. Detta innebär att du kan bli skyldig att betala för en dålig affär som din delägare utfört.
För att få teckna en kompanjonsförsäkring, som ger delägarna möjlighet att lösa ut arvingar för det fall en bolagsman avlider, krävs det att det finns ett kompanjonavtal upprättat. Avtalet hjälper ditt företag att undvika eventuella framtida tvister och är en mycket god investering då tvisteprocesser är mycket kostsamma.

Med hjälp av ett kompanjonavtal kan ni reglera vinster, hur förluster ska delas eller hur ni ska lösa ut en bolagsman som eventuellt vill frånträda bolaget. Ni kan avtala om beslutsordning, arbetstider och sekretess. Är du gift är det bra att komma ihåg att din make/maka kan ha rätt till del av bolaget vid eventuell skilsmässa och kompanjonavtalet kan då behöva kompletters med ett äktenskapsförord. Sammanfattningsvis utgör kompanjonavtalet grunden i ert gemensamma företagande och är en förutsättning för ett tryggt företagande.

Här kan du läsa mer om våra juridiska tjänster för dig som företagare.

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

1 kommentar

  1. […] eller bortgång. am juristbyrå upprättar även kompanjonavtal åt dig som är företagare. Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg som handlar om just […]

Lämna gärna en kommentar