Graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön

Graviditetspenning och rättssäkerhet

Den 3 december 2012 skrev am juristbyrå på bloggen en artikel om rättsläget gällande att det endast är anställda som i dagsläget har rätt till graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön. Detta då den som driver enskild firma eller handelsbolag inte räknas som anställd.

Igår (den 25 februari 2012) skriver Anders Fogelberg på företagarna.se en artikel som beskriver hur företagarna arbetat med denna fråga. Företagarna välkomnar förslaget om graviditetspenning för egenföretagare, men anser att reglerna bör träda i kraft redan den 1 juli i år.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet har upprättat en promemorian som innehåller förslag till ändringar i Socialförsäkringsbalken. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 och avsikten med ändringarna är att gravida egenföretagare liksom arbetstagare ska omfattas av rätten till graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön.

 

Uppdatering 2013-06-04:

Här kan du läsa Regeringens proposition 2012/13: 159 som lämnades till Riksdagen den 29 maj 2013. 

 

Länkar:

www.foretagarna.se

 

 Källförteckning:

Regeringskansliet, Socialdepartetmentet Ds 2012:57

Skrivet av Alida Malm (76 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar