Tunga lyft är ej en förutsättning för rätt till graviditetspenning

Av ett tidigare blogginlägg (den 3 december 2012) framgår att en kvinnlig frisör meddelats prövningstillstånd i Högsta Domstolen (HFD) i frågan om hennes graviditet har satt ned hennes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter med minst en fjärdedel i ett arbete där det inte förekommer tunga lyft. HFD har nu meddelat dom och ger kvinnan rätt till graviditetspenning.

Kvinnan hade under sin graviditet besvär av foglossning, ryggvärk och domningar i benen och ansökte om graviditetspenning. Försäkringskassan avslog dock hennes ansökan med motiveringen att arbetet som frisör inte var så pass fysiskt belastande att det gav rätt till havandeskapspenning och att arbetet ej utgjordes av tunga lyft.

Enligt Försäkringskassans praxis har det tidigare inte varit tillräckligt att ha ett arbete där man står hela dagarna utan det har dessutom krävts tunga lyft med en viss frekvens varje dag. Enligt HFD är det inte enbart arbeten med tunga lyft som omfattas av rätten till graviditetspenning, utan även arbeten som ej innefattar lyft men som till stor del måste utföras stående eller som innebär återkommande påfrestande ensidiga rörelser eller som på annat sätt är fysiskt krävande. Enligt HFD kan därför det förhållandet att en gravid kvinna måste stå en hel arbetsdag i sig vara tillräckligt krävande för att hennes förmåga att utföra sitt förvärvsarbete ska anses vara nedsatt med i vart fall en fjärdedel. Försäkringskassan får nu annan praxis att förhålla sig till och detta mål torde ge fler gravida kvinnor rätt till graviditetspenning då tunga lyft ej längre ensamt kan utgöra ett kriterium för att medges graviditetspenning.

 

INSTANS
Högsta förvaltningsdomstolen

 

AVGÖRANDEDATUM
2013-03-18

 

MÅLNUMMER
284-12

 

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

1 kommentar

  1. Violet says:

    Skönt när den “lilla människan” får sin rätt mot de stora jättarna !

Lämna gärna en kommentar