Utebliven löneökning var diskriminering

RÄTTSFALLSREFERAT: En kvinna provanställdes av ett bolag och hade ett avtal med sin arbetsgivare om att hon skulle få löneförhöjning med 2 500 kr om hon tillsvidareanställdes  Detta skedde och den förhöjda lönen hann också betalas ut innan koncernchefen sedermera drog tillbaka löneökningen. Kvinnan menade att anledningen till att hon inte fått högre lön var att hon varit gravid och senare skulle gå på föräldraledighet.

I arbetsdomstolen anförde bolaget att kvinnan och bolaget aldrig kommit överens om någon löneförhöjning och att det var allmänt känt att alla löneförhöjningar skulle godkännas av koncernchefen. Bolaget anförde även att det var på grund av bolagets dåliga ekonomi som löneökningen drogs tillbaka och inte med anledning av kvinnans graviditet och kommande föräldraledighet.

Arbetsdomstolen gör dock bedömningen att kvinnan och företagets VD kommit överrens om en löneförhöjning och att det var fråga om ett bindande avtal eftersom hon inte hade någon anledning att misstänka att alla löneförhöjningar var tvungna att godkännas av koncernchefen.

Sammanfattningsvis bedömer arbetsdomstolen att kvinnan diskriminerats på grund av sitt kön och dömer bolaget att betala såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd.

 

INSTANS

Arbetsdomstolen

AVGÖRANDEDATUM

2013-02-27

MÅLNUMMER

A 57/12

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar