Diskriminering att tvingas bära namnskylt där även BH- storlek framgår

RÄTTSFALLSREFERAT

En kvinna som arbetade i en underklädesbutik tvingades att bära en namnskylt där även hennes BH- storlek angavs. Kvinnan avslutade sin anställning självmant och därefter uppstod en tvist mellan butikskedjan och kvinnan om bland annat diskriminering.

Kvinnans före detta arbetsgivare menade att det varit frivilligt att bära namnskylten medan kvinnan menade att så inte var fallet. Domstolen bedömde efter vittnesförhör och skriftlig bevisning att det inte var frivilligt. Bland annat så har det framgått av företagets skriftliga instruktioner att det ingick i butikskedjans affärsidé att  använda sig av så kallade ”mystery shoppers”. Detta bland annat för att kontrollera att de anställda bar dessa namnbrickor, där både namn och BH- storlek framgick. För det fall detta inte gjorts har detta lett till så kallade poängavdrag som i sin tur har påverkat lönesättningen.

Sammantaget ledde namnskylten där kvinnans BH-storlek framgick till att kvinnan drabbats av negativa konsekvenser och att hennes värdighet kränkts. Bland annat tilltalades hon på krogen med namn och BH- storlek och när hon påtalade för sin arbetsgivare att hon upplevt det som kränkande att bära namnskylten, har hon uppmanats att “sluta fjanta sig”. Kränkningen anses ha ett direkt samband med hennes kön då det endast är kvinnor som har bröst och bär BH. Arbetsgivaren bedöms därför att ha brutit mot diskrimineringslagen. Arbetsgivaren döms till att betala, utöver rättegångskostnader, en ersättning om 50 000 kr till kvinnan.

Målet har fått stor uppmärksamhet i media. Här kan du läsa några av Aftonbladets artiklar om målet (2013-04-11).

INSTANS

Arbetsdomstolen

AVGÖRANDEDATUM

2013-04-10

MÅLNUMMER

A 9/12

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar