Case- jämställdhet och diskriminering

Sätt dina arbetsrättsliga kunskaper på prov. Hur arbetar din arbetsplats med jämställdhet och diskriminering? Jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma och som arbetsgivare är du skyldig att följa både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. Finns det en jämställdhetsplan på din arbetsplats och bedriver din arbetsgivare ett aktivt arbete för att förebygga och motverka diskriminering? Kan du som arbetstagare dina rättigheter och vet du som arbetsgivare dina skyldigheter?

am juristbyrå har under hösten 2013 hållit i ett antal seminarier gällande diskriminering och jämställdhet i arbetslivet. Jag vill här bjuda er på ett case som vi arbetat med och analyserat utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Får du alla rätt?

Tänk dig in i följande scenario:

Du är VD på en tidningsredaktion och du planerar nu en julfest för samtliga anställda och ska skicka ut inbjudningskort. Du tycker att det vore trevligt om de anställda får ta med sig sina respektive. ”Men hur ska jag göra med Rasmus och hans pojkvän?” tänker du. Du är rädd för att de ska känna sig uttittade som det enda homosexuella paret på festen och av ren omtanke skriver du inte på Rasmus inbjudningskort att hans respektive också är välkommen. Rasmus blir mycket besviken på dig när han upptäcker att han är den enda i personalen som inte får ta med sin partner.

Det går livat till på julfesten och det är fullt ös på dansgolvet. Mitt i tumultet går fotografen Per fram till den nya praktikanten Sofia och smeker henne på kroppen. Sofia tycker att situationen är obehaglig och tar bort Pers händer. Per fortsätter att ta på Sofia och när Sofia säger åt honom att sluta svarar han att han bara ville flirta lite. Sofia berättar om händelsen för dig. Du tycker att det var olämpligt av Per att agera på det viset, men eftersom det ändå rör sig om vuxna människor tycker du att Per och Sofia får lösa konflikten på egen hand.

Dagen efter festen meddelar Adam, som är facklig representant på redaktionen, att han är trött på kränkningarna som pågår på arbetsplatsen. Han säger att han kommer att gå vidare med saken till DO. Dessutom begär han att få information om företagets jämställdhetspolicy.

Du vägrar att lämna ut någon information till Adam, då du inte tycker att facket har med saken att göra. Däremot blir du orolig för vad en DO-anmälan kan leda till för konsekvenser. Det är bäst att ta tag i problemen direkt tänker du och funderar på hur du ska bevisa att du är en chef som kan sätta tydliga gränser. Efter tre månader kommer du fram till en lösning och meddelar Per att han är avskedad på grund av det olämpliga beteendet på julfesten.

Analysera utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.

 

 

Facit kommer att presenteras inom kort. Lycka till!

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

2 kommentarer

  1. Fy vad svårt Mentror inte VD kan avskeda Pär på dessa grunder. Men klart måste han visa jämställdhetsplanen som ju måste finnas på arbetsplatsen.
    Att Rasmus pojkvän inte blir bjuden då alla andra partners blir bjudna ser jag som en diskriminering !
    Väntar m.spänning på facit !

  2. […] 12 september 2013 publicerade am juristbyrå ett arbetsrättsligt case på bloggen som handlade om jämställdhet och diskriminering. Här bjuds du på facit. […]

Lämna gärna en kommentar