Amanda har fått ett hedersomnämnande

Biträdande Jurist Amanda Harrysson

I april 2013 fick Amanda ett hedersomnämnande i uppsatstävlingen ”Världen i fokus” som arrangerades av Arbetarrörelsens tankesmedja, Palmecentret, Olof Palmes minnesfond och S- studenter. Alla som skrev en akademisk uppsats med internationell inriktning kunde delta.

Amandas uppsats heter ”skyldigheten att skydda utvecklingen av R2P ur ett folkrättsligt perspektiv”. Uppsatsen syftar till att undersöka hur principen om R2P har utvecklats sedan ICISS publicerade rapporten The Responsibility to Protect. Amanda ger i sin uppsats en bild av möjligheterna för världssamfundet att intervenera i en stat för att förebygga eller förhindra grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna utan den statens samtycke, samt undersöker om det finns en politisk vilja för att göra detta. Det övergripande temat i uppsatsen är att undersöka följande frågor:

– Hur har synen på R2P utvecklats sedan ICISS publicerade sin rapport år 2001?

För att nå fram till en slutsats i frågan behandlar uppsatsen även följande delfrågor:

– Varför uppstod debatten om R2P?

– Hur behandlas R2P inom FN?

– Hur legitimeras humanitära interventioner och på vilket sätt påverkar dessa synen på R2P?

 

Vill du läsa uppsatsen i sin helhet kan du göra det här.

Här kan du läsa om Amandas hedersomnämnande och mer om uppsatstävlingen.

 

am juristbyrå är riktigt stolta och malliga över Amandas prestation och saluterar stort! Grattis!

 

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar