Personlig assistans- Hur am juristbyrå arbetar

Personlig assistans- Hur am juristbyrå arbetar

am juristbyrå är en byrå som präglas av förtroende, ansvar och kvalitet. Varje uppdrag är unikt och vårt resultatinriktade arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer med våra klienter.  Vi har hjälpt många funktionsnedsatta att ansöka om personlig assistans och att ansöka om utökad assistansersättning allteftersom hjälpbehovet har förändrats. am juristbyrå säkerställer att ni får rätt beslut och att era rättigheter tillvaratas hela vägen fram.

Vill du driva assistansanordnarverksamhet krävs det enligt LSS 23 § ett tillstånd. Tillståndet ska kunna visa att din verksamhet har en ansvarsfördelning och en kunskap som är förenlig med LSS. am juristbyrå upprättar ansökningar om tillstånd för att få bedriva verksamhet enligt LSS och vi upprättar de handlingsplaner och rutinbeskrivningar du som anordnare behöver. Vi är gärna med och implementerar dom. Vi biträder med juridisk rådgivning och den verksamhetsutveckling som är nödvändig om du driver en assistansanordnarverksamhet.

Vi utför  också föreläsningar och seminarium i utbildande syfte för verksamhetens ledning, styrelse eller för er personal i samband med till exempel arbetsplatsträffar. Byråns mål är att deltagaren ska få förståelse och kunskap i de lagar och regler som styr er verksamhet och hur dessa ska tillämpas i en lång rad olika situationer som kan uppstå.

Vi biträder även era brukare i processer mot kommun och försäkringskassa, allt för att säkerställa era klienters rättigheter.

Varmt välkommen!

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar