Äntligen har rätt beslut fattats

Äntligen har rätt beslut fattats

En del beslut är roligare än andra att meddela!

I egenskap av juridiskt ombud har jag äntligen fått äran att meddela en av mina klienter och hans familj ett livsavgörande beslut. Det har varit en tid som blandats med hopp och förtvivlan men äntligen har rätt beslut fattats. Familjens öde har gått att följa i media. Följ länkarna nedan för att ta del av några av de klipp som visats och som handlar om familjen.

Familjen Prosvirnikov beviljades den 3 oktober 2014 permanent uppehållstillstånd med anledning av att det saknas tillgång till den medicinska utrustning som är nödvändig för Alexey och för att kunna genomföra en verkställighetsresa. Därmed föreligger det ett medicinskt hinder mot verkställighet av familjens utvisningsbeslut. Familjen beviljas därmed permanent uppehållstillstånd enligt UtlL 12:18.

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder i migrationsmål och vid asylprövningar enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (1996:1620) om offentligt biträde, där Migrationsverket förordnat offentligt biträde. På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om asylprocessen och om din rätt till offentligt biträde.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

Här kan du ta del av artiklar och klipp om familjen Prosvirnikov:

Nerikes Allehanda NA-Tv 2014-10-08: Alexey om att han just fått permanent uppehållstillstånd: ”det betyder att jag kan leva”.

Tvärsnytt 2014-10-07: Direktsändning. Familjen har just tagit del av beslutet om permanent uppehållstillstånd.

NA 2014-06-04: Ny ansökan om verkställighetshinder.

NA Åsikt 2014-06-12: Familjen lever i ständig ovisshet i väntan på beslut. Artikel skriven av Lennart Bondeson, Kommunalråd (KD), Politiskt ansvarig för Mänskliga rättigheter Örebro kommun, Alida Malm, Jurist och juridiskt ombud och Sara Dicksen, Jurist.

Tvärsnytt 2014-01-22: Ny lag kan hjälpa utvisningshotade Alexey.

Tvärsnytt 2013-12-10: Barnläkare riktar skarp kritik mot utvisningen av Alexey.

Tvärsnytt 2013-12-07: Svårt sjuke Alexey utvisas ur landet.

Tvärsnytt 2013-12-06: Krav till migrationsministern: Ompröva beslutet om Alexey.

 

 

 

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar