Det är fredag kväll och du är ledig från arbetet. Eller?

Det är fredag kväll och du är ledig från arbetet. Eller?

Det är fredag kväll och du är ledig från arbetet. Svarar du om det ringer på jobbmobilen? Kollar du din e-post fast du är ledig?

Har din arbetsplats en mobil och e-post policy? Vad kräver du som arbetsgivare av dina medarbetare? Är detta tydligt och klart för dina arbetstagare?

Som arbetsgivare har du stor hjälp av att upprätta policys vad gäller hanteringen av telefon och e-post och tillgängligheten gällande detta såväl under arbetstid som utanför, för att undvika missförstånd och otydlighet gentemot dina arbetstagare.

Det är viktigt att ha rätt beslutsunderlag innan beslut fattas i arbetsrättsliga frågor. Många arbetsgivare tänker inte på arbetsrätten förrän en facklig organisation hör av sig. I dag ligger skadeståndsanspråken i arbetsrättsliga tvister högre än i brottmål. En felhanterad fråga kan bli mycket kostsam för dig som är arbetsgivare.

Har du arbetsrättsliga frågor är du varmt välkommen att kontakta Alida Malm på am juristbyrå.

Skrivet av Alida Malm (76 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar