Integritet i arbetslivet- utdrag ur belastningsregistret

Integritet i arbetslivet- utdrag ur belastningsregistret

Övervakningen i arbetslivet har ökat.

Ett exempel är antalet utdrag ur belastningsregistret gjorda av privatpersoner för att lämna till presumtiva arbetsgivare: På tio år har de ökat från 40 000 till 220 000 (SOU 2014:48 sidan 11).

Enligt utredningen om registerutdrag i arbetslivet föreslås ett förbud för arbetsgivare att begära registerutdrag om det inte finns uttryckligt stöd för detta i lag (som det till exempel redan finns för till exempel personer som arbetar med barn inom skola och förskola).

Vissa anser att ett registerutdrag utgör en viktig del i rekryteringsprocessen och att det är ett komplement till uppgifter om tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och referenser.

Andra menar att en arbetssökande egentligen tvingas till att lämna ett registerutdrag och att det innebär en integritetskränkning oavsett om personen förekommer i registret eller inte.

Vad tycker du? Är det bra eller dåligt med ett förbud mot begäran om registerutdrag? Kommentera gärna ditt svar i kommentarsfältet på vår facebooksida.

Många arbetsgivare tänker inte på arbetsrätten förrän en facklig organisation hör av sig. Det är viktigt att ha rätt beslutunderlag innan beslut fattas i arbetsrättsliga frågor. I dag ligger skadeståndsanspråken i arbetsrättsliga tvister högre än i brottmål. En felhanterad fråga kan bli mycket kostsam för dig som är arbetsgivare. Har du arbetsrättsliga frågor är du varmt välkommen att kontakta am juristbyrå.

 

Här kan du läsa SOU 2014:48 om registerutdrag i arbetslivet.

Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg som handlar om yttrandefrihet och integritet i arbetslivet.

 

 

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar