Tillståndsansökan för LSS-verksamhet

Tillståndsansökan för LSS-verksamhet

För att bedriva privat verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) krävs det sedan den 1 januari 2010 tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO granskar att den verksamhet som skall bedrivas uppfyller kraven i LSS. Verksamheten skall bedrivas med god kvalitet. Bland annat kontrolleras att verksamheten utför registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, att det finns rutinbeskrivningar för Lex Sarah, att verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att dokumentationsplikten efterföljs.

Tillståndet är en förutsättning för att få påbörja verksamheten och det är inte tillåtet att överlåta tillståndet. Därför kan en verksamhet behöva ansöka om tillstånd igen om verksamheten byter ägare.

am juristbyrå har stor erfarenhet och vana av att upprätta tillståndsansökningar. Vi arbetar tätt tillsammans och i nära samarbete med dig och ditt företag för att på bästa sätt hålla kvar ditt företags prägel, samtidigt som vi upprätthåller de krav som lagen ställer för att uppnå en god kvalitet i din verksamhet.

Naturligtvis hjälper vi sedan gärna till med att implementera rutinbeskrivningarna i din verksamhet om du önskar. Vi biträder med juridisk rådgivning och den verksamhetsutveckling som är nödvändig om du driver en assistansanordnarverksamhet. Vi biträder även era brukare i processer mot kommun och försäkringskassa, allt för att säkerställa era klienters rättigheter.

Varje uppdrag är unikt och vårt resultatinriktade arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer med våra klienter.  Vi har hjälpt många funktionsnedsatta att ansöka om personlig assistans och att ansöka om utökad assistansersättning allteftersom hjälpbehovet har förändrats. am juristbyrå säkerställer att ni får rätt beslut och att era rättigheter tillvaratas hela vägen fram.

Varmt välkommen att kontakta am juristbyrå.

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här