Archive for May, 2017

Tillstånd för att driva HVB och stödboende

Tillstånd för att driva HVB och stödboende

Hem för vård eller boende (HVB), stödboende (eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år), bostad med särskild service för funktionshindrade och personlig assistans är några av de verksamheter inom LSS och socialtjänsten (SoL) som kräver tillstånd från IVO när de drivs i enskild regi. En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. IVO granskar…läs mer →