Tillstånd för att driva HVB och stödboende

Tillstånd för att driva HVB och stödboende

Hem för vård eller boende (HVB), stödboende (eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år), bostad med särskild service för funktionshindrade och personlig assistans är några av de verksamheter inom LSS och socialtjänsten (SoL) som kräver tillstånd från IVO när de drivs i enskild regi.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. IVO granskar att den verksamhet som skall bedrivas uppfyller kraven i LSS och/eller SoL och om verksamheten har förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet innan tillstånd utfärdas. I en verksamhet är kompetensen hos personalen och den som ansvarar för verksamheten mycket viktig. Annat som kontrolleras är om  verksamheten utför registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn, att det finns rutinbeskrivningar för Lex Sarah, att verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att dokumentationsplikten efterföljs.

Tillståndet är en förutsättning för att få påbörja verksamheten och det är inte tillåtet att överlåta tillståndet. Därför kan en verksamhet behöva ansöka om tillstånd igen om verksamheten byter ägare.

am juristbyrå har stor erfarenhet och vana av att upprätta tillståndsansökningar. Vi arbetar tätt tillsammans med dig och ditt företag för att på bästa sätt hålla ditt företags prägel, samtidigt som vi upprätthåller de krav som lagen ställer för att uppnå en god kvalitet och säkerhet i din verksamhet.

Naturligtvis hjälper vi gärna till med att implementera rutinbeskrivningarna i din verksamhet om du önskar. Vi biträder med juridisk rådgivning och den verksamhetsutveckling som är nödvändig om du driver en tillståndspliktig verksamhet. am juristbyrå kan även erbjuda föreläsningar och seminarier inom området, för er personalgrupp eller för företagets styrelse.

Varje uppdrag är unikt och vårt resultatinriktade arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer med våra klienter. Varmt välkommen att kontakta am juristbyrå.

Skrivet av Alida Malm (75 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här