FÖRELÄSNING & SEMINARIUM

FÖRELÄSNING & SEMINARIUM

am juristbyrå vill verka rådgivande och förebyggande. Det är era behov och önskemål som styr och tillsammans arbetar vi fram ett koncept som passar er verksamhet.

am juristbyrå utför föreläsningar och seminarium i utbildande syfte för företag och dess ledning eller styrelse, eller för er personal i samband med arbetsplatsträffar. Byråns mål är att deltagaren ska få förståelse och kunskap i de lagar och regler som styr er verksamhet och hur dessa ska tillämpas i en lång rad olika situationer som kan uppstå. am juristbyrå anordnar föreläsningar och seminarier inom arbetsrätt, diskriminering och socialrätt (LSS och SoL) samt migrationsrätt.

– Föreläsning utförs i ett informativt syfte och avslutas med en frågestund.

– Seminarium bygger på en dialog mellan seminarieledaren och deltagarna. Ett case ligger till grund för seminariet och deltagaren får en eller flera frågeställningar.  Därefter kommer vi tillsammans fram till rätt svar i juridisk bemärkelse med tillämplig lag och gällande rätt som stöd. Seminariematerial medföljer om ni önskar.

Önskar ni träffa Jurist Alida Malm för en mer personlig presentation är ni varmt välkomna att kontakta am juristbyrå.

VÄLKOMMEN MED DIN FÖRFRÅGAN!

Skrivet av Alida Malm (77 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här