Mitt. Ditt. Vårt.

Mitt. Ditt. Vårt.

Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller min förmögna mamma, ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt.

am juristbyrå redogör i detta inlägg kort om varför det kan vara bra att upprätta ett samboavtal, äktenskapsförord eller testamente.

SAMBOAVTAL

Att vara sambo liknar äktenskapet men ger inte samma rättsliga skydd som det äkta makar har. Till exempel ärver inte sambos varandra och de är inte heller underhållningsskyldiga gentemot varandra. Som sambo kan det därför också vara viktigt att upprätta ett testamente. Bor man sambo med barn från tidigare äktenskap kan det också vara bra med ett testamente.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär detta. Bodelning innebär att samboegendomen, det vill säga, gemensam bostad och bohag, ska delas lika. I vissa situationer kan en likadelning kännas olämplig, till exempel om en sambo har stått för en större del av kostnaderna för inköpet av samboegendomen. Genom att skriva ett samboavtal kan parterna avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet är det även möjligt att upprätta ett så kallat föravtal – ett avtal om den kommande bodelningen och allt som hör samman med den.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Det är bra om man som makar fundera på hur egendomen ska fördelas om man skulle välja att gå skilda vägar. En likadelning är inte alltid självklar – kanske finns det en släktgård som har gått i arv i flera generationer, andelar i ett företag eller annan egendom som ena maken av någon anledning vill behålla vid en skilsmässa?

Genom att skriva äktenskapsförord kan man göra egendom till enskild, vilket innebär att den inte ingår i en framtida bodelning. Ett äktenskapsförord kan skrivas både inför och under ett pågående äktenskap. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

TESTAMENTE

Ett testamente är en förordning över hur arvlåtarens egendom ska fördelas när denne avlider. Anledningarna till att testamentera är många. Särskilt viktigt är det för sambos, som inte har någon rätt till arv enligt lag, vilket innebär att ett testamente är det enda sättet för sambos att ärva. Om det finns barn utanför äktenskapet har de rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider. Detta innebär att ett testamente kan vara nödvändigt för att säkerställa att efterlevande make har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden när den andra maken avlider.

Oavsett hur den som skriver testamentet vill fördela sin egendom, är det av yttersta vikt att det inte råder några oklarheter om hur fördelningen ska ske och under vilka villkor. Detta minskar risken för framtida tvister och säkerställer att testatorns yttersta vilja uppfylls. Ett testamente ska bevittnas men behöver inte registreras.

Om du visste vad som skulle hända i morgon, vad skulle du då göra idag?

Det är i de flesta fall bäst att skriva avtal när man är sams och innan tvisten uppstår. För om livet inte blir som man tänkt sig, kan det i alla fall kännas skönt veta vad man ska förhålla sig till.

am juristbyrå upprättar samboavtal, äktenskapsförord samt testamente och redogör för gällande lag och praxis på området. Vi reder ut begreppen och säkerställer ditt familjerättsliga skydd.

Är du företagare är det extra viktigt att se över det juridiska skyddet, då din make/maka kan ha rätt till del av företaget vid eventuell skilsmässa eller bortgång. am juristbyrå upprättar även kompanjonavtal åt dig som är företagare. Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg som handlar om just kompanjonavtal.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Skrivet av Amanda Harrysson (6 inlägg)

Amanda Harrysson har studerat juristprogrammet vid Örebro universitet och tog Juristexamen 2014. Hon arbetade som biträdande jurist på am juristbyrå 2013- 2014.

Följ oss här