Du bestämmer!

Du bestämmer!

Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller min förmögna mamma, ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt.  Att fundera över sin familjerättsliga situation, sina relationer och människorna en älskar och har omkring sig, är viktigt.

Genom att upprätta en framtidsfullmakt, ett samboavtal, äktenskapsförord eller ett testamente säkerställer ni att ni får er vilja igenom för det fall livet inte blir som ni tänkt er.

am juristbyrå vägleder er genom hela processen. Ni får 30 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon eller e-post. Tillsammans går vi igenom er familjesituation utifrån ett familjejuridiskt perspektiv. Sedan är det ni som bestämmer om ni vill gå vidare med att upprätta en framtidsfullmakt, ett samboavtal, äktenskapsförord eller ett testamente.

am juristbyrå tillämpar fasta priser på framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Vi träffas på dag, tid och plats som passar dig. Vardag, kväll eller helg. Hemma hos dig (utan extra kostnad inom en radie om ca 5 mil med Fellingsbro som utgångspunkt), på kontor i Örebro eller på kontor i Fellingsbro. Du bestämmer!

Nedan kan du läsa lite om varför det är bra med framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

 

FRAMTIDSFULLMAKT

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du i förväg utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. En framtidsfullmakt ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och ger dig större självbestämmande och integritet i dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

En framtidsfullmakt har vissa formella krav. am juristbyrå säkerställer att din framtidsfullmakt uppfyller lagens krav för att anses som giltig.

 

SAMBOAVTAL

Med hjälp av ett samboavtal kan ni reglera vad som ska och vad som inte ska ingå i en bodelning för det fall förhållandet upphör. Utan samboavtal ska egendomen delas lika mellan er, oavsett vem som har betalat eller vem som äger egendomen. Vill ni inte ha det så kan det vara bra med ett samboavtal. Att vara sambo liknar äktenskapet men ger inte samma rättsliga skydd som det äkta makar har. Till exempel ärver inte sambos varandra och de är inte heller underhållningsskyldiga gentemot varandra. Som sambo kan det därför också vara viktigt att upprätta ett testamente. Bor man sambo med barn från tidigare äktenskap kan det också vara bra med ett testamente eftersom barn utanför äktenskapet har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider.

 

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Är ni gifta är det bra om ni som makar funderar på hur egendomen ska fördelas för det fall ni skulle välja att gå skilda vägar. En likadelning är inte alltid självklar. Genom att skriva äktenskapsförord kan ni göra egendom till enskild, vilket innebär att den inte ingår i en framtida bodelning. Ett äktenskapsförord kan skrivas både inför och under ett pågående äktenskap.

 

TESTAMENTE

Ett testamente är en förordning över hur arvlåtarens egendom ska fördelas när denne avlider. Anledningarna till att testamentera är många. Särskilt viktigt är det för sambos, som inte har någon rätt till arv enligt lag, vilket innebär att ett testamente är det enda sättet för sambos att ärva. Om det finns barn utanför äktenskapet har de rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider. Detta innebär att ett testamente kan vara nödvändigt för att säkerställa att efterlevande make har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden när den andra maken avlider.

 

Varmt välkommen att kontakta Alida Malm och am juristbyrå när du är redo.

 

Skrivet av Alida Malm (83 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här