Migration- Arbetstillstånd i Sverige

Migration- Arbetstillstånd i Sverige

Är du arbetsgivare och vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU krävs det i de flesta fall att arbetstagaren har ett tillstånd innan inresa till Sverige.

Kommer du från ett land utanför EU och ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du också ha tillstånd innan inresa till i Sverige.

am juristbyrå är dig behjälplig med ansökan och/eller går in som ombud och tar hand om hela processen från början till slut.

am juristbyrå arbetar även med det som brukar kallas för spårbyte. Spårbyte förklaras enklast som att är du före detta asylsökande och har fått avslag på din asylansökan, kan du få arbetstillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet om du uppfyller vissa krav.

 

Varmt välkommen att kontakta am juristbyrå om du vill ha hjälp med din ansökan.

Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om vilka krav som ställs på dig som vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU eller på dig som vill ansöka om arbetstillstånd.

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här