Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du i förväg utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

En framtidsfullmakt har vissa formella krav. am juristbyrå säkerställer att din framtidsfullmakt följer lagens krav för att anses som giltig. Vi tillämpar fast pris på framtidsfullmakt.

Kontakta oss för att få veta mer.

Välkommen!

Skrivet av Alida Malm (83 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här