Migrationsrätt

Migrationsrätt

Är du arbetsgivare och vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU krävs det i de flesta fall att arbetstagaren har ett tillstånd innan inresa till Sverige. Kommer arbetstagaren från ett land utanför EU och ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste personen också ha tillstånd innan inresa till i Sverige. am juristbyrå är dig behjälplig med ansökan eller går in som ombud och tar hand om hela processen från början till slut.

Om du är asylsökande och har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla (fått laga kraft), kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Detta är vad som brukar kallas för spårbyte. Det förklaras enklast som att är du före detta asylsökande, som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd, så är det ett spårbyte du gör.

För spårbyte krävs det bland annat att du har arbetat i minst fyra månader med kollektivavtalsenlig lön och att ansökan om arbetstillstånd inkommer Migrationsverket inom två veckor efter det din asylansökan vunnit laga kraft. Det gäller även dig som har fått dina asylskäl prövade för första gången och redan har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut i ett annat ärende.

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder också i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde. De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket utser biträdet, men som asylsökande kan du själv föreslå ett ombud. Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till ett offentlig biträde. För det fall du ej har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget biträde men får då själv stå för kostnaden. am juristbyrå följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

Varmt välkommen att kontakta am juristbyrå om du har frågor om migration. Vi säkerställer dina rättigheter, svarar på dina frågor och tar hand om processen från början till slut.

Skrivet av Alida Malm (82 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här