Offentligt biträde

Offentligt biträde

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder nu också i LVU, LVM och LPT- mål där Domstolen förordnat offentligt biträde.

LVU

Om en ung person riskerar att fara väldigt illa kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt lagen om vård av unga, LVU. Domstolen utser ett offentligt biträde åt den unga och biträdet bekostas av staten. Om den unga är under 15 år är biträdet också ställföreträdande för den unge.

LVM

Om någon är så djupt inne i ett missbruk att hon eller han behöver vård men vägrar gå med på det, kan förvaltningsrätten besluta om tvångsvård. Domstolen utser ett offentligt biträde åt personen och biträdet bekostas av staten.

LPT

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan bli intagen för vård mot sin vilja. Domstolen utser ett offentligt biträde åt patienten och biträdet bekostas av staten.

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder sedan tidigare också i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket eller Domstolen förordnat offentligt biträde.

Skrivet av Alida Malm (83 inlägg)

Alida Malm driver am juristbyrå. Hon har magisterexamen i rätts- vetenskap om sammanlagt 315 hp och har flerårig yrkeserfarenhet av juridiskt arbete inom förvaltning och privata bolag.

Följ oss här