Blogg om juridik

am juristbyrå uppmärksammas i Marknad

Tidningen Marknad vänder sig till företagare i Örebro Län. Genom korta nyheter och längre texter beskrivs företeelser ur ett lokalt perspektiv. Stora entreprenörer liksom småföretagare ger sin bild av tillväxt, framtida projekt och utmaningar i affärslivet. Tidningen håller dig a jour om det viktigaste som händer i företagsvärlden. I sista numret av tidningen (nr 10:13) uppmärksammas Jurist Alida Malm och…läs mer →

HÖSTTÄVLING 2013

Ge dig själv en bra start på dagen! Under perioden 29 oktober till den 6 november 2013 kan du tävla med am juristbyrå och vinna en hotellfrukost som gäller för två personer på Best Western City Hotel Örebro. Vi utser fem stycken lyckliga vinnare! SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TÄVLA: Gilla am juristbyrås sida på Facebook (om du inte…läs mer →

Juristmässan 2013

Varje år arrangeras Juristmässan av Juridiska föreningen vid Örebro universitet. Mässan är en arbetsmarknadsmässa som vänder sig till juridiskstuderande och ger tillfälle till att knyta värdefulla kontakter och skapa nätverk. I år hålls mässan den 3 december på Örebro universitet i Forum- och Prismahuset. Mässan hölls första gången för 12 år sedan och har växt i utbud och storlek för…läs mer →

Amanda har fått ett hedersomnämnande

I april 2013 fick Amanda ett hedersomnämnande i uppsatstävlingen ”Världen i fokus” som arrangerades av Arbetarrörelsens tankesmedja, Palmecentret, Olof Palmes minnesfond och S- studenter. Alla som skrev en akademisk uppsats med internationell inriktning kunde delta. Amandas uppsats heter ”skyldigheten att skydda utvecklingen av R2P ur ett folkrättsligt perspektiv”. Uppsatsen syftar till att undersöka hur principen om R2P har utvecklats sedan…läs mer →

Om förbud mot missgynnande vid föräldraledighet

Rätten att inte bli missgynnad vid föräldraledighet Tidigare i år förpliktade Arbetsdomstolen en arbetsgivare att utbetala 50 000 kr i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till en arbetstagare. Anledningen var att arbetsgivaren vägrade genomföra avtalad löneförhöjning därför att arbetstagaren berättat att hon var gravid och hade för avsikt att vara föräldraledig. Domstolen ansåg att arbetsgivaren hade missgynnat den kvinnliga arbetstagaren av skäl…läs mer →

Case- facit

Den 12 september 2013 publicerade am juristbyrå ett arbetsrättsligt case på bloggen som handlade om jämställdhet och diskriminering. Här bjuds du på facit. Varsågod! – Inbjudningen av respektive Rasmus, blir med anledning av sin sexuella läggning behandlad sämre än heterosexuella anställda i en jämförbar situation. Det rör sig om direkt diskriminering enligt diskrimineringslagen 1:4 st. 1 p. 1, förbjudet enligt…läs mer →

Case- jämställdhet och diskriminering

Sätt dina arbetsrättsliga kunskaper på prov. Hur arbetar din arbetsplats med jämställdhet och diskriminering? Jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma och som arbetsgivare är du skyldig att följa både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. Finns det en jämställdhetsplan på din arbetsplats och bedriver din arbetsgivare ett aktivt arbete för att förebygga och motverka diskriminering? Kan du som arbetstagare dina rättigheter och…läs mer →

Kan jag tacka nej till en omplacering?

Ja. Om det innebär en försämring av dina tidigare anställningsvillkor. För det fall arbetsgivaren önskar omplacera en arbetstagare ingår detta normalt sett i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Omplaceringen måste dock vara verksamhetsgrundad.  Som arbetstagare har du rätt att tacka nej till en omplacering för det fall den nya erbjudna tjänsten innebär en försämring i arbetsvillkoren. Av nedan…läs mer →

Information och förhandling i arbetslivet

Medbestämmande i arbetslivet Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är en lag som relegerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Grundläggande i ett anställningsförhållande är anställningsavtalet. Det medför både rättigheter och skyldigheter för parterna. Vad gäller just anställningsavtal utgörs grunden för det att arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om ett utbyte av prestationer. Arbetstagaren har arbetsskyldighet och arbetsgivaren är skyldig…läs mer →