Föreläsning & seminarium

FÖRELÄSNING & SEMINARIUM

Byrån vill verka rådgivande och förebyggande. Det är era behov och önskemål som styr och tillsammans arbetar vi fram ett koncept som passar är verksamhet.

am juristbyrå utför föreläsningar och seminarium i utbildande syfte för företag och dess ledning eller styrelse, eller för er personal i samband med arbetsplatsträffar. Byråns mål är att deltagarna ska få förståelse och kunskap i de lagar och regler som styr verksamheten och hur dessa ska tillämpas i och en lång rad olika situationer som kan uppstå.

Föreläsning utförs i ett informativt syfte och avslutas med en frågestund.

Seminarium bygger på en dialog mellan seminarieledaren och deltagarna. Ett fall ligger till grund för seminariet och deltagaren får en eller flera frågeställningar. Därefter kommer vi tillsammans fram till rätt svar i juridisk bemärkelse med tillämplig lag och gällande rätt som stöd. Seminariematerial medföljer.

Önskar ni träffa Jurist Alida Malm för en personlig presentation är ni varmt välkomna att  kontakta am juristbyrå.