Företag & myndighet

am juristbyrå arbetar med juridisk konsultverksamhet för företag och myndigheter som kräver juridisk expertis. Vi utbildar, håller seminarier och föreläser. Byrån utför uppdrag av olika karaktär och ger objektiv, faktabaserad och saklig rådgivning som stödjs av gällande rätt. Som kund får ni alltid rättssäkra utredningar med hög kvalitet.

am juristbyrå biträder dig som är arbetsgivare och som vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU, eller dig som kommer från ett land utanför EU och som vill starta och driva eget företag i Sverige. am juristbyrå är även behjälplig med det som brukar kallas för spårbyte.

Fördelarna med juridisk hjälp på konsultbasis är många. Ni kan ställa höga krav och får specialistkompetens och nya perspektiv. Ni anlitar en konsult vid behov och anpassar tid och omfattning efter er budget. Ni undviker på så vis oväntade utgifter och betalar endast för utfört arbete.

am juristbyrå erbjuder förmånliga företagsabonnemang.

FÖRELÄSNING & SEMINARIUM

am juristbyrå utför föreläsningar och seminarium i utbildande syfte för företag och dess ledning eller styrelse, eller för er personal i samband med arbetsplatsträffar. Byråns mål är att delta deltagarna ska få förståelse och kunskap i de lagar och regler som styr verksamheten och hur dessa ska tillämpas i en lång rad olika situationer som kan uppstå.

Föreläsning utförs i ett informativt syfte och avslutas med en frågestund.

Seminarium bygger på en dialog mellan seminarieledaren och deltagarna. Ett fall ligger till grund för seminariet och deltagarna får en eller flera frågeställningar. Därefter kommer vi tillsammans fram till rätt svar i juridisk bemärkelse med tillämplig lag och gällande rätt som stöd. Seminariematerial medföljer.

FAMILJERÄTT

am juristbyrå upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord ​​samt testamente och redogör för gällande lag och praxis på området. Är du egen företagare är det extra viktigt att se över det juridiska skyddet då din make / maka kan ha rätt till del av företaget vid eventuell skilsmässa eller bortgång.

Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt. am juristbyrå reder ut begreppen och säkerställer ditt juridiska skydd.

Här kan du läsa mer om de olika familjerättsliga avtalen.

MIGRATIONSRÄTT

Är du arbetsgivare och vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU krävs det i de flesta fall att arbetstagaren har ett tillstånd innan inresa till Sverige. Kommer du från ett land utanför EU och ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du också ha tillståndet innan du reser in till Sverige.

am juristbyrå arbetar även med vad som brukar kallas för spårbyte, det vill säga när du som asylsökande går från att söka skydd till att istället söka arbetstillstånd. am juristbyrå är dig behjälplig med ansökan eller går in som ombud för dig och tar hand om hela processen från början till slut.

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde.

De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket utser biträdet, men som asylsökande kan du själv föreslå ett ombud.

Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till en offentlig biträde. För det fall du ej har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget ombud men får då själv stå för kostnaden. am juristbyrå följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

Här kan du läsa mer om arbetstillstånd för tredje land medborgare och sedan klicka dig vidare.

SOCIALRÄTT

LVU

Om en ung person riskerar att fara väldigt illa kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt lagen om vård av unga, LVU. Domstolen utser ett offentligt biträde åt den unga och biträdet bekostas av staten. Om den unga är under 15 år är biträdet också ställföreträdande för den unge.

LVM

Om någon är så djupt inne i ett missbruk att hon eller han behöver vård men vägrar gå med på det, kan förvaltningsrätten besluta om tvångsvård. Domstolen utser ett offentligt biträde åt personen och biträdet bekostas av staten.

LPT

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan bli intagen för vård mot sin vilja. Domstolen utser ett offentligt biträde åt patienten och biträdet bekostas av staten.

LSS och SoL

am juristbyrå har flerårig erfarenhet och stor vana av att upprätta de tillståndsansökningar som några verksamheter inom LSS och SoL behöver.

Hem för vård eller boende (HVB), stödboende (eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år), bostad med särskild tjänst för funktionshindrade och personlig assistans är några av de verksamheter som det krävs tillstånd från IVO för då de drivs i enskild regi. am juristbyrå upprättar ansökan samt de handlingsplaner och rutinbeskrivningar du som ska driva verksamheten behöver. Vi är gärna med och implementerar dom.

Varje uppdrag är unikt och vårt resultatinriktade arbetssätt har resulterat i långa och nära relationer med våra klienter.

Varför ska ni anlita am juristbyrå?

  • am juristbyrå utfört rättsutredningar och övriga rättsvetenskapliga utredningar som ligger till grund för ditt beslut beslutande.
  • am juristbyrå hanterar den juridiska metoden mycket väl och sätter dig som kund i fokus.
  • am juristbyrå har en hög kompetens och erfarenhet av utredningsarbete.
  • am juristbyrå har stor kunskap om juridik och dess metoder och syfte.
  • am juristbyrå erbjuder förmånliga företagsabonnemang.
  • Alida Malm genomgår kontinuerligt Advokatsamfundets fortbildande och meriterande kurser.
  • Önskar ni träffa Jurist Alida Malm för en personlig presentation är ni varmt välkomna att kontakta am juristbyrå.