Privatpersoner

am juristbyrå bistår privatpersoner med juridiska tjänster och expertis. Vi upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord ​​och testamente. am juristbyrå arbetar även med bodelningar då ett äktenskap eller samboförhållande upphör och vi upprättar bodelningsavtal.

Byrån ger rådgivning, gör bedömningar och utför ärendehantering åt privatpersoner. Vi utför så väl korta som längre uppdrag och vi välkomnar alla som har behov av hjälp med juridisk vägledning och expertis.

am juristbyrå biträder i mål gällande LVU, LVM, LPT samt i migrationsmål och asylprövningar där Domstolen eller Migrationsverket förordnat offentligt biträde.

am juristbyrå erbjuder även privatpersoner fri rådgivning per e-post alternativt 30 minuter per telefon.

FAMILJERÄTT

Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt. am juristbyrå reder ut begreppen och säkerställer ditt familjerättsliga skydd genom livets alla skeden.

am juristbyrå upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord ​​samt testamente och redogör för gällande lag och praxis på området. am juristbyrå arbetar även med bodelningar då ett äktenskap eller samboförhållande upphör och vi upprättar bodelningsavtal.

Här kan du läsa mer om de olika familjerättsliga avtalen.

MIGRATIONSRÄTT

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde.

De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket utser biträdet, men som asylsökande kan du själv föreslå ett ombud.

Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till en offentlig biträde. För det fall du ej har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget biträde men får då själv stå för kostnaden. am juristbyrå följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

am juristbyrå arbetar även med vad som brukar kallas för spårbyte, det vill säga när du som asylsökande går från att söka skydd till att istället söka arbetstillstånd. am juristbyrå är dig behjälplig med ansökan eller går i som ombud för dig och tar hand om hela processen från början till slut.

Vi hjälper också dig som vill ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. 

SOCIALRÄTT

LVU

Om en ung person riskerar att fara väldigt illa kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt lagen om vård av unga, LVU. Domstolen utser ett offentligt biträde åt den unga och biträdet bekostas av staten. Om den unga är under 15 år är biträdet också ställföreträdande för den unge. 

LVM

Om någon är så djupt inne i ett missbruk att hon eller han behöver vård men vägrar gå med på det, kan förvaltningsrätten besluta om tvångsvård. Domstolen utser ett offentligt biträde åt personen och biträdet bekostas av staten.

LPT

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan bli intagen för vård mot sin vilja. Domstolen utser ett offentligt biträde åt patienten och biträdet bekostas av staten.

LSS och SoL

am juristbyrå hjälper dig att ansöka om och bevara dina rättigheter inom socialförsäkringssystemet, till exempel personlig assistans, korttidsboende, assistansersättning eller bilstöd.

RÄTTSSKYDD

I din hemförsäkring kan det ingå rättsskyddsförsäkring. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta mer om dina villkor.

RÄTTSHJÄLP

Endast privatpersoner kan beviljas rättshjälp och rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du kan läsa mer om rättshjälp på www.domstol.se eller www.rattshjalp.se

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!