Privatpersoner

am juristbyrå bistår privatpersoner med juridiska tjänster och expertis. Vi upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord och testamente. am juristbyrå arbetar även med bodelningar då ett äktenskap eller samboförhållande upphör och upprättar bodelningsavtal.

Byrån ger rådgivning, gör bedömningar och utför ärendehantering åt privatpersoner. Vi utför så väl korta som längre uppdrag och välkomnar alla som har behov av hjälp med juridisk vägledning och expertis.

am juristbyrå biträder i migrationsmål samt vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde. am juristbyrå erbjuder även privatpersoner fri rådgivning per mail alternativt 30 minuter per telefon.

FAMILJERÄTT

am juristbyrå upprättar framtidsfullmakt, samboavtal, äktenskapsförord samt testamente och redogör för gällande lag och praxis på området. am juristbyrå arbetar även med bodelningar då ett äktenskap eller samboförhållande upphör och upprättar bodelningsavtal.

Mina barn, dina barn och våra barn. Min lägenhet, din bil och vårt sommarhus. Eller ditt företag och våra lån. Mitt, ditt och vårt. am juristbyrå reder ut begreppen och säkerställer ditt familjerättsliga skydd genom livets alla skeden.

Här kan du läsa mer om de olika familjerättsliga avtalen.

MIGRATIONSRÄTT

am juristbyrå och Jurist Alida Malm biträder i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde.

De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket utser biträdet, men som asylsökande kan du själv föreslå ett ombud. Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till ett offentlig biträde. För det fall du ej har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget biträde men får då själv stå för kostnaden. am juristbyrå följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

Är du arbetsgivare och vill anställa arbetskraft från ett land utanför EU krävs det i de flesta fall att arbetstagaren har ett tillstånd innan inresa till Sverige. Kommer du från ett land utanför EU och ska arbeta längre tid än tre månader för att starta och driva ett eget företag eller gå in som delägare i ett företag, måste du också ha tillstånd innan du reser in i Sverige.

am juristbyrå arbetar även med vad som brukar kallas för spårbyte, det vill säga när du som asylsökande går från att söka skydd till att i stället söka arbetstillstånd. am juristbyrå är dig behjälplig med ansökan eller går in som ombud för dig och tar hand om hela processen från början till slut.

SOCIALRÄTT- LSS

am juristbyrå hjälper dig att ansöka om och bevara dina rättigheter inom socialförsäkringssystemet, till exempel personlig assistans, assistansersättning eller bilstöd.

RÄTTSSKYDD

I din hemförsäkring kan det ingå rättsskyddsförsäkring. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta mer om dina villkor.

RÄTTSHJÄLP

För att få rättshjälp får du inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Endast privatpersoner kan beviljas rättshjälp och rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du kan läsa mer om rättshjälp på www.domstol.se eller www.rattshjalp.se.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!